کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

بررسی تشکیل بلور در محلول آب و نمک و محلول آب و شکر/904 شاهد/کلاس استاد قاسمی

بررسی تشکیل بلور در محلول آب و نمک و محلول آب و شکر/904 شاهد/کلاس استاد قاسمی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت