کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

مرغ عشق هایم دنبال دنبال

من با راه کار های میثم پرنده باز مرغ عشقم را زنده نگهداشتم و جفت کردم تخم هم توی شکمش هستهرکسی دنبال کنه دنبال خواهد شد

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت