کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

سیاستمدار و نماینده پارلمان روسیه:

سیاستمدار و نماینده پارلمان روسیه:

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت