کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

اعتراض به سیاستهای ترامپ در روز افتتاح هتل بینالمللیاش

اعتراض به سیاستهای ترامپ در روز افتتاح هتل بینالمللیاش

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت