کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

تماشا کردن به جنگ ارمنستان و آذربایجان به روش جدید

تماشا کردن به جنگ ارمنستان و آذربایجان به روش جدید

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت