کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

الجزیره: آمریکای به ریاست ترامپ

الجزیره: آمریکای به ریاست ترامپ

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت