کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۲۷۶۳۰ ویدئو

درآمد دلاری تضمینی/برترین کانالصفرتاصد در دوره

درآمد دلاری تضمینی/برترین کانالصفرتاصد در دوره