کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

ترجمه گذاشتم برا اینکه باز بزارم دنبال کننده ها بایدددددد برسه به 35 بله با پنج

ترجمه گذاشتم برا اینکه باز بزارم دنبال کننده ها بایدددددد برسه به 35 بله با پنج

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت