کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۵۱۹۳۰ ویدئو

پرواز هواپیما بر فراز شهر کابل

پرواز هواپیما بر فراز شهر کابل