کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

واحدهای نیروهای مسلح ارمنستان در جهت قوبادلی منهدم شد

واحدهای نیروهای مسلح ارمنستان در جهت قوبادلی منهدم شد

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت