کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

تعداد قابل توجهی از آمریکایی ها خسته از دوقطبی بایدن-ترامپ

تعداد قابل توجهی از آمریکایی ها خسته از دوقطبی بایدن-ترامپ

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت