کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

استفاده از پهباد برای تشخیص آلودگی کشتی ها در دریاها

استفاده از پهباد برای تشخیص آلودگی کشتی ها در دریاها

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت