کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۸۷۱۸ ویدئو

دنبال =دنبال کانالهای مجازحتمأ////چه صحنهٔ قشنگ جالبی کمک به حیوانات ////

((( واقعأ نیکی و کمک به حیوانات پرندگان همه موجودات اجرو پاداش بالای خودش رو داره قطعأ در دنیا وآخرت و البته بهتره کمک کردن ها حتمأ با رعایت کردن بهداشت نظافت و با آموزشی صحیح ازقبل بنوعی همراه هم باشه )))اللـهم عجل لولیـک الـفــرج