کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۵۲۰ ویدئو

ترکیب پارکور با اسکیت بورد

در این ویدئو شما پسری را مشاهده می کنید که در زدن حرکات بسیار هیجان انگیز با اسکیت بورد است، این پسر با ترکیب پارکور و اسکیت بورد حرکات نمایشی بسیار زیبایی را خلق می کند.