کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۰۱۰۶۳ ویدئو

ویدئویی از حمله پهپادی آذربایجان به تجمع نیروهای ارمنی

ویدئویی از حمله پهپادی آذربایجان به تجمع نیروهای ارمنی