کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۲۴۷۳ ویدئو

گفتگو با دکتر جعفری در بازدید از غرفه های نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس

گفتگو با دکتر جعفری در بازدید از غرفه های نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس