کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۴۸۲۶ ویدئو

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - پاختاکور 0 // برد قاطع پرسپولیس و رفتن به 4 تیم آسیا

خلاصه بازی پرسپولیس 2 - پاختاکور 0 // برد قاطع پرسپولیس و رفتن به 4 تیم آسیا