کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۰۷۷۲۹ ویدئو

وزیر بهداشت: همکارانم اگر حقوق هم نگیرند، کار میکنند

وزیر بهداشت: همکارانم اگر حقوق هم نگیرند، کار میکنند