کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۹۷۷۲۲ ویدئو

20 میلیون تومان جایزه نقدی ، هدیه ویژه گالری نقاشی آرزو

20 میلیون تومان جایزه نقدی ، هدیه ویژه گالری نقاشی آرزو