کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۹۷۲۶۲ ویدئو

اظهارات جدید سردار نقدی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی

اظهارات جدید سردار نقدی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی