کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۹۷۲۷۱ ویدئو

بکارگیری دستگاه AED برای درمان ایست های ناگهانی قلبی در اماکن عمومی

بکارگیری دستگاه AED برای درمان ایست های ناگهانی قلبی در اماکن عمومی

تازه ترین ویدئوها