کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۹۷۴۶۲ ویدئو

حریرچی: باید با افرادی که پروتکلها را رعایت نمیکنند برخورد شود

حریرچی: باید با افرادی که پروتکلها را رعایت نمیکنند برخورد شود