کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۹۷۵۴۲ ویدئو

گلایه وزیر بهداشت به سازمان بهداشت جهانی در رابطه با تحریم دارویی آمریکا

گلایه وزیر بهداشت به سازمان بهداشت جهانی در رابطه با تحریم دارویی آمریکا