کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۰۲۸۰ ویدئو

در کلام یاران| روایت ارتباط با رزمندگان و مدیریت شهید سلیمانی در جبهه

در کلام یاران| روایت ارتباط با رزمندگان و مدیریت شهید سلیمانی در جبهه

تازه ترین ویدئوها