کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۷۹۷ ویدئو

هیجان اسکیت سواری در کالیفرنیا

سوارشدن بر روی اسکیت بردها و انجام حرکات نمایشی از تفریحات و ورزش های مهیجی است که همیشه مورد استقبال جوانان قرار گرفته است. در این ویدئو 360 درجه با کارن اسکیت برد باز حرفه ای در شهر کالیفرنیا آشنا می شویم.