کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۱۴۲۲۲ ویدئو

بهره برداری از بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ساخت داخل با حضور وزیر دفاع

بهره برداری از بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ساخت داخل با حضور وزیر دفاع