کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۰۷۷۲۹ ویدئو

موضع رییس جمهور آمریکا درباره ی حکم اعدام چیست ؟

موضع رییس جمهور آمریکا درباره ی حکم اعدام چیست ؟