کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۰۱۳۳۱ ویدئو

روایت دکتر جلیلی از پاسخ امام سجاد علیهالسلام به فردی که به ایشان طعنه زد

روایت دکتر جلیلی از پاسخ امام سجاد علیهالسلام به فردی که به ایشان طعنه زد