کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۲۴۸۲۰ ویدئو

زلزله کابین هوشمند ضد زلزله مخترع علی دژکانی 09129536141

زلزله کابین هوشمند ضد زلزله مخترع علی دژکانی 09129536141