کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۲۴۶۷۳ ویدئو

کابین هوشمند ضد زلزله زلزله تهران مخترع علی دژکانی 09129536141

کابین هوشمند ضد زلزله زلزله تهران مخترع علی دژکانی 09129536141