کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۲۸۹۵ ویدئو

آموزش ریاضی دهم - فصل دوم - درس اول - نسبت های مثلثاتی - یک معلم

  • آموزش
  • 8
  • 1
  • شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۹:۰۶
  • یک معلم - آپارات
  • داغ کن

در این ویدیو، نحوه به وجود آمدن نسبت های مثلثاتی بیان شده، سینوس و کسینوس و تانژانت و کتانژانت معرفی شدند و این نسبت ها برای زوایای 30،45و60 درجه محاسبه شده اند.

تازه ترین ویدئوها