کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۹۷۴۸۳ ویدئو

زالی: واکسن آنفلوآنزا تا 54 درصد ایمنی در بدن افراد ایجاد می کند و اولویت برای د

زالی: واکسن آنفلوآنزا تا 54 درصد ایمنی در بدن افراد ایجاد می کند و اولویت برای د

تازه ترین ویدئوها