کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۹۸۹۶ ویدئو

نامه وزیر بهداشت به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت

نامه وزیر بهداشت به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت