کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۹۸۹۶ ویدئو

رهگیری یک هواپیما و دو پهپاد آمریکایی در رزمایش ارتش

رهگیری یک هواپیما و دو پهپاد آمریکایی در رزمایش ارتش