کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۴۸۴۸ ویدئو

️ سیدعلی_خمینی یکی از نوه های امام خمینی هست که تفکر ناب امام رو داره...اما لیبر

️ سیدعلی_خمینی یکی از نوه های امام خمینی هست که تفکر ناب امام رو داره...اما لیبر