فوتبالیستها در نقش سوپرقهرمانان

در این ویدئو میینیم که اگر فوتبالیستها لباس قهرمانان دی سی کامیکس را میپوشیدند و تست بازیگری میدادند چی میشد.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت