کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

گلهای بازی بایرن و بارسلونا 8 - 2

گلهای بازی بایرن و بارسلونا 8 - 2