کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

خرد شدن زانوهای وزنه بردار روسی زیر وزنه 400 کیلوگرمی

خرد شدن زانوهای وزنه بردار روسی زیر وزنه 400 کیلوگرمی