کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۲۹۱۰ ویدئو

انتقادات محمدحسین لطیفی از وضعیت اقتصادی/حال دلم خوش نیست، بورس یک بازی کثیف است

انتقادات محمدحسین لطیفی از وضعیت اقتصادی/حال دلم خوش نیست، بورس یک بازی کثیف است