کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۷۲۷۵ ویدئو

تذکرات دکتر محسن زنگنه به دکتر ظریف در کمیسیون برنامه و بودجه

تذکرات دکتر محسن زنگنه به دکتر ظریف در کمیسیون برنامه و بودجه