کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۴۰۵۶ ویدئو

فیلم سینمایی بابل ، سکانس تیر خوردن سوزان کیت بلانشت در اتوبوس

فیلم سینمایی بابل ، سکانس تیر خوردن سوزان کیت بلانشت در اتوبوس