کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۷۱۶۹ ویدئو

گفتگو من با شما

خب من در این ویدیو آموزشی ندادم و فقط باهاتون گفتگو کردم سریعن کانال رو فالو کنید همونطور که تو فیلم گفتم تا چند روز آینده باز هم آموزش داریم