کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

خوش باش که دنیا فقط 2 روزه - اهنگ ترکی زیبا برای ترکی زبانان ایران

خوش باش که دنیا فقط 2 روزه - اهنگ ترکی زیبا برای ترکی زبانان ایران - یاشاسین تورککامنت و لایک فراموش نشه .