کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۶۱۸۴ ویدئو

سرانجام برگزاری کنکور چه می‌شود؟

آیا طرح مجلس جلو برگزاری کنکور در سال کرونا را می‌گیرد؟