کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۰۹۹۳ ویدئو

غدیر است به لب جز ذکر یا حیدر نمی آید - مداحی شاد عید غدیر - محمود کریمی

غدیر است به لب جز ذکر یا حیدر نمی آید، من عاشق رسوایم ، ، من ذره ی پنهانم با نور تو پیدایم ، ، با همه ی اعضایم می خوانم ، ، علی علی مولا علی - مداحی شاد و مولودی خوانی محمود کریمی برای عید غدیر خم