کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۹۷۶۰ ویدئو

دپ_شاه شکسته_خسته صدا_مهراب

  • گوناگون
  • 21
  • 3
  • پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۷:۳۵
  • ◾✴◼..The Senseless Queen..◼✴◾ - آپارات
  • داغ کن

بِع هَمع میگَم یِع روزئ دِلَمو خون کَردئبِع هَمع میگَم چِشآمو خیسِع بآرون کَردئمَنئ کِع زِندِگیم اَز یِع کوه مُحکَم تَر بودبِع هَمع میگَم کِع زِندِگیمو نآبود کَردئمَنِع مِهرَبونِع دیروز اِمروز وآسَت بَدَممَنئ کِع قِیدِع رِفیقآمو جِلو چِشآت زَدَمدآدآشآ شَرمَندَم رِسیدَم بِع حَرفِتونفَقَط اِمروز دیر نَکُنین بِرِسین بِع عَقدِشون