کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۰۶۲۵ ویدئو

معرفی مراکز ترک اعتیاد

  • آموزش
  • 7
  • 3
  • پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲:۱۰
  • عطر پاکی - آپارات
  • داغ کن

مشاوره و ارجاع به مراکز مجاز ترک اعتیاد تحت نظارت سازمان بهزیستیدارای مددیار اعتیاد، مشاور، مددیار خانواده، پزشک و روانپزشک