کل ویدئوها تاکنون: ویدئو

خاطرات آقای خبرنگار

احمد مسجدجامعی در آستانه روز خبرنگار پای خاطرات همکاران روح‌الله رجایی در روزنامه همشهری نشست