کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

اولین اکران مردمی فیلم چشم و گوش بسته

اولین اکران مردمی فیلم \"چشم و گوش بسته\" در پردیس کورش با حضور بهرام افشاری اولین اکران مردمی فیلم چشم و گوش بسته