کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

ارسال خودکار پیامک سالیانه تبریک تولد اتمام قرارداد سالیانه و...

از طریق این بخش میتوانید تنظیماتی انجام داده که یک پیامک شخصی سازی شده ( مثلا پیامکی که شامل نام و اطلاعات مخاطب باشد) برایش به صورت سالیانه ارسال شود. مانند تبریک تولد پایان سرویس های سالیانه و...https://www.melipayamak.com/blog/posts/happy-birthday-sms\" مدرس: حسام کریمی \